Ook in 2019 zit de verzekerde zorg van de Generalistische Basis GGZ  en Specialistische GGZ in de basisverzekering. Bepaalde hulpvragen vallen echter niet onder de basisverzekering (bv. relatietherapie, levensfase-problematiek, en dergelijke). Dit kan wel onder de aanvullende verzekering vallen. Vraag je verzekeraar er naar.

Zoals elk jaar hebben wij met bijna alle verzekeraars een contract (zie onderstaand overzicht). Dit jaar hebben we besloten geen contract aan te gaan met de combinatie Caresq (Promovendum, Besured, National Academic), omdat het door hen aangeboden tarief niet kostendekkend is.  

Zowel Generalistische GGZ als Specialistische GGZ:

- Zilveren Kruis (Zilveren kruis, Interpolis, Avero Achmea, Pro Life, OZF, FBTO en de volmachten Friesland verzekeraar, Kiemer, Aevitae en IAK

- VGZ (VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive, SZVK, Zekur, Zorg Select, Bewuzt en de volmachten Aevitae (uzovi code 3330), Caresco (uzovi code 8995). Zie het zorgpasje voor de uzovicode

- Menzis (Menzis, Anderzorg) 
Let op: Helaas heeft de contractafdeling van Menzis ons medio december 2018 medegedeeld dat het budget voor specialistische GGZ in 2019 niet wordt verhoogd. Aangezien er al enkele trajecten zullen starten in januari is het risico op budgetoverschrijding groot. Bij een budgetoverschrijding betaalt de verzekeraar ons niet meer. Daarom hebben wij voor verzekerden bij Menzis per 2 januari 2019 een intakestop voor de specialistische GGZ. Alleen wanneer u een Menzis basis vrij polis heeft, kunt u nog bij ons terecht.

- DSW (Stad Holland, In Twente)
- ASR (Amersfoortse, Ditzo, Aevitae)
- VRZ (ONVZ, VvAA, PNO zorg, Salland, Holland Zorg, Zorg direct, Zorg & Zekerheid)
- CZ (CZ, Ohra, Delta Lloyd)
 
 
Geen contract:
- Caresq (Promovendum, Besured, National Academic), uzovi code 3353 (zie zorgpasje)

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Wanneer je behandeling door je verzekeraar wordt vergoed, betaal je alleen het eigen risico. Deze is wettelijk verplicht en is in 2019 €385,-. Wanneer je gekozen hebt voor een vrijwillig hoger eigen risico kunnen de kosten hoger liggen. Het eigen risico kan volledig worden opgemaakt omdat bij langere behandeltrajecten de zorgkosten hoger liggen dan je eigen risico.
Let op:  wanneer er geen contract is met de verzekeraar, krijg je na afsluiting van de behandeling een rekening van het totale traject. Deze rekening voldoet aan alle criteria die de verzekeraar vereist (alle codes staan er op) en dien je zelf in bij de verzekeraar. Wij berekenen het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding door de verzekeraar kan lager zijn dan wat wij in rekening brengen.

Behandeltrajecten die onder de verzekerde zorg vallen, declareren wij direct bij de verzekeraar.

Behandeling van hulpvragen die niet onder de basisverzekering vallen, dien je echter zelf te betalen. Je ontvangt een rekening via het bij ons bekende e-mailadres. Het tarief is € 105,25 per sessie. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, kan je eventueel de sessies zelf bij je verzekeraar declareren.

Tariefschikking

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ per zorgproduct de maximale bedragen die in rekening mogen worden gebracht bepaald. Zorgverzekeraars keren tussen de 80% en de 100% van dat zorgtarief aan ons uit.

We willen zo veel mogelijk transparant zijn. Deze tarieventabel 2018 en tarieventabel 2019 geven in de kolom met de titel "Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)" de tarieven die de NZa heeft berekend. Dit is het tarief dat nodig is om op redelijke wijze een praktijk te voeren. De kolommen daarnaast geven weer wat de verschillende verzekeraars ons vergoeden. Zoals je kan zien, hebben de verzekeraars Zilveren Kruis en Menzis zelf bepaald wat een 100% tarief is. Deze verzekeraars nemen dus hun hun eigen 100% tarief als uitgangspunt. Verder komen de lichtgrijs gedrukte tarieven bij ons eigenlijk niet voor.

*Aan deze gegevens kunnen geen rechten verbonden worden.
Als je je gezicht naar de zon draait, valt de schaduw achter je.

Pagina delen

Openingstijden

Maandag

8.30 - 17.00

Dinsdag

8.30 - 17.00

Woensdag

8.30 - 17.00

Donderdag

8.30 - 17.00

Vrijdag

8.30 - 17.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
cOranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Lunteren
Huize Zonnehoek
Spoorstraat 3
6741 DE Lunteren

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie Soest
Medisch Centrum De Bundeling
Schoutenkampweg 4
3768 AE Soest

Locatie1 Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Locatie2 Zeewolde
Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk