Voortgang meten

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en biedt je de mogelijkheid om de voortgang van je behandeling te volgen. Zowel aan het begin als aan het eind van de behandeling wordt de Outcome-Questionnaire (OQ-45) afgenomen. Regelmatig wordt dit ook tussentijds gedaan. De OQ-45 is een vragenlijst die klachten en het functioneren van mensen meet. 

Hoe het werkt

Je kunt de vragenlijst thuis of bij Vitaal mensenwerk op de computer invullen. Hier krijg je een uitnodiging voor. De vragenlijst is bij elke meting hetzelfde om goed verandering te kunnen meten. De behandelaar bespreekt de resultaten met je elke keer nadat je de vragenlijst hebt ingevuld.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars vragen om het aanleveren van gegevens over het effect van de behandeling aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Er is veel onduidelijkheid over deze database van de SBG en de privacy. We hebben besloten deze gegevens tot nader order niet meer aan te leveren en te wachten tot er meer duidelijkheid is over de rechtmatigheid hiervan. De gegevens worden overigens nog wel verzameld en altijd anoniem (versluiteld) opgeslagen bij Infinitecare voor het geval de verplichting van aanlevering ingesteld wordt. Infinitecare voldoet aan alle Europese normen rond privacy wetgeving.
Als je je gehaast voelt, maak dan een omweg.

Pagina delen

Voor noodgevallen kunt u uw huisarts bellen

Maandag

9.00 - 14.00

Dinsdag

9.00 - 14.00

Woensdag

9.00 - 14.00

Donderdag

9.00 - 14.00

Vrijdag

9.00 - 14.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
cOranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Lunteren (voor cliënten)
Gezondheidscentrum Lunteren
Barneveldseweg 11a 
6741 LH Lunteren

Locatie Lunteren
Huize Zonnehoek
Spoorstraat 3
6741 DE Lunteren

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie1 Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Locatie2 Zeewolde
Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk