Voortgang meten

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en biedt je de mogelijkheid om de voortgang van je behandeling te volgen. Zowel aan het begin als aan het eind van de behandeling wordt de Outcome-Questionnaire (OQ-45) afgenomen. Regelmatig wordt dit ook tussentijds gedaan. De OQ-45 is een vragenlijst die klachten en het functioneren van mensen meet. 

Hoe het werkt

Je kunt de vragenlijst thuis of bij Vitaal mensenwerk op de computer invullen. Hier krijg je een uitnodiging voor. De vragenlijst is bij elke meting hetzelfde om goed verandering te kunnen meten. De behandelaar bespreekt de resultaten met je elke keer nadat je de vragenlijst hebt ingevuld.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars vragen om het aanleveren van gegevens over het effect van de behandeling aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Er is veel onduidelijkheid over deze database van de SBG en de privacy. We hebben besloten deze gegevens tot nader order niet meer aan te leveren en te wachten tot er meer duidelijkheid is over de rechtmatigheid hiervan. De gegevens worden overigens nog wel verzameld en altijd anoniem (versluiteld) opgeslagen bij Infinitecare voor het geval de verplichting van aanlevering ingesteld wordt. Infinitecare voldoet aan alle Europese normen rond privacy wetgeving.
Als je je gehaast voelt, maak dan een omweg.

Pagina delen

Openingstijden

Maandag

8.30 - 20.00

Dinsdag

8.30 - 20.00

Woensdag

8.30 - 20.00

Donderdag

8.30 - 20.00

Vrijdag

8.30 - 17.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
Oranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Nijkerkerveen
Medisch Centrum Westerveenstraat
Westerveenstraat 48
3864 EN Nijkerkerveen

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie Soest
Medisch Centrum De Bundeling
Schoutenkampweg 4
3768 AE Soest

Locatie Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk