Privacy

  • Cliëntendossiers worden tijdens de behandeling in met sloten beveiligde kasten opgeborgen. Na afsluiting van de behandeling komen de dossiers in het eveneens met een slot afgesloten archief terecht. Daar worden de dossiers 15 jaar bewaard, gerekend vanaf het kalenderjaar van afsluiting en daarna vernietigd door de medewerkers van Vitaal mensenwerk zelf.
  • Wanneer de cliënt het dossier vernietigd wil hebben, dan is daar een ondertekend schriftelijk verzoek van de cliënt voor nodig. Wanneer dit is ontvangen dan zal de praktijk, nadat het traject is afgesloten, gedeclareerd én betaald dooor de verzekeraar, de op papier en elektronisch vastgelegde trajectgegevens vernietigen.
  • Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt wordt er geen enkele informatie verstrekt over cliënten of de dossiers van cliënten aan derden. Wanneer informatie wordt verstrekt, heeft de praktijk het recht dit in rekening te brengen bij de aanvrager.
  • Indien dit door de therapeut van belang wordt geacht, wordt tijdens de intervisie binnen de praktijk, de problematiek van cliënten als casus besproken, of overlegd. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om statistische informatie, zoals leeftijd, geslacht en soort problematiek uit de cliëntendossiers geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinden, zoals het jaarverslag van het Regionaal Orgaan voor Eerstelijnspsychologen.

Second opinion

  • Het is voor cliënten ten allen tijde toegestaan bij een externe collega psycholoog een second opinion aan te vragen.

Zorgweigering

  • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als cliënt onder invloed van middelen (alcohol, drugs e.d.) is, zodanig dat een therapeutische sessie niet zinvol wordt geacht. Dit gebeurt naar inschatting van de therapeut. Er zal dan een nieuwe sessie worden afgesproken. De niet gegeven sessie wordt wel in rekening gebracht.
  • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden, als de therapeut fysiek of verbaal door de cliënt bedreigd wordt, dit naar beoordeling van de therapeut. De therapeut heeft dan het recht om de therapie eenzijdig stop te zetten.

Wijzigingen

  • Wijzigingen ten opzichten van het aanmeldingsformulier dienen voor het einde van de maand waarin de wijziging plaatsvindt te worden doorgegeven.Als je geen fouten maakt, leer je niets nieuws

Pagina delen

Openingstijden

Maandag

8.30 - 20.00

Dinsdag

8.30 - 20.00

Woensdag

8.30 - 20.00

Donderdag

8.30 - 20.00

Vrijdag

8.30 - 17.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
Oranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Nijkerkerveen
Medisch Centrum Westerveenstraat
Westerveenstraat 48
3864 EN Nijkerkerveen

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie Soest
Medisch Centrum De Bundeling
Schoutenkampweg 4
3768 AE Soest

Locatie Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk