• sjaak_weel
 • rinske_van_dieren
 • nicole_van_der_klei
 • floor_schulpen
 • natalie_peeters
 • nina_fokkenrood
 • marleen_van_pelt
 • geraldine_koa
 • eline_dorrestijn
 • Maruschka_van_Duren
 • Jorieke_van_der_Willik
 • Tsjallyn_Postma
 • Carla_Gerritsen
 • Gert-Jan_Lind
 • Marielle_Luijk
 • Annika_de_Snaijer
 • Paulina_Swiebel
 • Cassandra_Zuketto
 • Eline_Last
 • Meike_Bokma
 • Gerdie_Langenhuizen
 • Margreet_van_der_Horst
 • Anna_Mulder
 • Erik_de_Jager
 • Sascha_Stammers
 • Christine_de_Vries

 Om je evenwicht te bewaren, is in beweging zijn essentieel (vrij naar Di Mario)

Vitaal Mensenwerk is een GGZ instelling en biedt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen vanaf 18 jaar. Dat doen we vanuit een basishouding van respect en met beide benen op de grond. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen prettig wil leven en dat iedereen kwaliteiten en de kracht heeft om zich te ontwikkelen. Huber (2014)* beschrijft gezondheid als 'het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven'. Daar sluiten we ons bij aan. Het gaat niet om het creëren van een ideale toestand, dat mag overigens wel een soort richtsnoer zijn. Het gaat om vitaal voelen, lekker functioneren en deelnemen in de maatschappij. 

Alles staat met elkaar in verband: de mens zelf, de privésituatie en de (werk)omgeving. Het is een dynamisch evenwicht en het verandert continu. Veranderen hoort bij het leven, verandering in jezelf, je privéleven of in je baan. Het is onze expertise mensen grip te geven op deze veranderingen.

 Vitaal Mensenwerk handteerd een Corona beleid zoals voorgeschreven door het RIVM. Bij klachten blijf thuis. Uw behandeling zal via beeldbellen plaatsvinden. Komt u naar de praktijk, draag een mondkapje in de algemene ruimtes. In de behandelruimtes draagt u geen mondkapje. Ontsmed uw handen bij binnenkomst en kom niet te vroeg om drukte in de wachtruimte te voorkomen. 

 Meld u zich aan voor een behandeling in de generalistische basis GGZ dan is er vrijwel op alle locaties heel snel een behandelaar voor u beschikbaar. Lees verder voor actuele wachttijden.

Voor online behandelingen icm e-Health is geen wachtlijst. Kijk op www.digitaalmensenwerk.nl voor meer informatie.

 Generalistische basis GGZ (GBGGZ) zijn relatief korte trajecten. Klachten die vaak behandeld worden in de GBGGZ zijn:

 • Lichte of milde depressies
 • Angst of paniekaanvallen, overmatig piekeren
 • Fobieën, spinnen, bloedprikken hoogtevrees
 • Sociale angst
 • Dwanggedachten of handelen
 • Trauma, verwerking problematiek
 • Problemen met studie of werk

U kunt de receptie dagelijk van 9 uur  tot 14 uur bereiken of het contactformulier invullen als u terug gebeld wilt worden.


Zowel wij als uw verwijzer vinden het belangrijk dat u snel wordt geholpen. Hoewel wij er naar streven dat u binnen 10 werkdagen uw afspraak voor de intake heeft bij een behandelaar, lukt ons dat niet meer door de grote toestroom van cliënten in combinatie met de budgetbeperkingen die verzekeraars ons opleggen. Onderstaand hebben wij de huidige wachttijden vermeld.
Degene die de intake doet, is in principe ook uw behandelaar. Dat is namelijk een tweede streefnorm die wij hanteren. Zo min mogelijk verschillende personen waar u mee te maken krijgt. Verder zijn wachtijden echter niet alleen van ons afhankelijk. Wanneer u specifieke wensen / eisen heeft omtrent dag(deel) en tijd kan de wachttijd afwijken van de standaardwachttijden.


Contracten met verzekeraars in 2021:
Voor 2021 hebben we met alle verzekeraars een contract afgesloten voor de generalistische GGZ. Ook voor de specialistische GGZ hebben we met alle verzekeraars een contract. 

Let op, er zijn verzekeraars die internet- of budgetverzekeringen aanbieden. De premie is relatief laag. Gevolg is echter veelal dat niet alle zorg wordt vergoed. Als u deze verzekering afsluit zullen wij het deel dat de verzekeraar niet vergoed bij u in rekening brengen. Vraag het na bij uw verzekeraar.

Wachttijden:
We krijgen in korte tijd een grote hoeveelheid aanmeldingen. Ook aanmeldingen waar niet goed is rekening gehouden met wat er wel en niet bij ons past. Zie hiervoor de exclusie criteria onder het tabblad Verwijzers. Natuurlijk willen we de toestroom enigszins in goede banen leiden en teleurstelling zo veel mogelijk voorkomen. We hebben daarom ons beleid omtrent aanmeldingen iets aangepast. De eerste stap is nu dat we de verwijzing beoordelen op volledigheid en of de verwijzing passend is voor onze praktijk. Bij onjuiste of niet passende verwijzingen krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht. Je staat dan niet onnodig bij ons op een wachtlijst en je kan direct met de verwijzer kijken naar een juiste verwijzing. De wachtijd kan per klacht of behandeling verschillen.

Aanmeldingen waarvan de verwijzingen klopt worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Het komt echter regelmatig voor dat iemand niet bereikbaar is. In dat geval wordt de volgende op de lijst gebeld. Iemand die herhaaldelijk niet bereikbaar is krijgt van ons via de post een kaart met het verzoek tot contact. Als daar niet op wordt gereageerd gaan we er van uit dat de aanmelder bij nader inzien afziet van aanmelding. 

Wanneer het aantal aanmeldingen groot is, stijgt de periode die iemand op de wachtlijst staat. Dat vinden we geen goede zaak. We adviseren dan de mogelijkheid van een andere praktijk (overigens, als onze wachttijd sterk oploopt, dan is dat meestal ook bij andere praktijken het geval) en / of gebruik te maken van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar.

Wanneer het aantal aanmelding extreem is, dan plaatsen we je op een bellijst. Je krijgt alsdan bericht dat je op deze lijst wordt geplaats. Deze lijst is nadrukkelijk géén wachtlijst. Vier weken vóór de mogelijke datum van intake wordt je gebeld. Dit bellen gebeurt op volgorde van aanmelding bij de praktijk. Pas dán kom je bij ons op de wachtlijst. Natuurlijk wordt ook in deze situatie gewezen op de mogelijkheid de aanmelding bij een andere praktijk te doen en / of gebruik te maken van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar.

Afhankelijk van uw klachten is de wachttijd tussen aanmelding en intake minimaal: 
Nijkerk:          8 weken GBGGZ en 8 weken SGGZ 
Nieuwegein:  26 weken GBGGZ en 26 weken SGGZ
Zeewolde:     20 weken GBGGZ en 20 weken SGGZ 

Lunteren:       26 weken GBGGZ en 26 weken SGGZ 

Wachttijd tussen intake en behandeling: 1 tot 2 weken.
Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wachtijden bijgewerkt per 05-01-2021


Uit ervaring weten wij dat verzekeraars echter weinig rekening houden met persoonlijke omstandigheden zoals bijv. reisafstand en -kosten.

 

 

Ingang Vitaal Mensenwerk Nijkerk Wachtkamer Vitaal mensenwerk Nijkerk

In Nijkerk zijn wij gevestigd op de 1ste etage van het mooie gezondheidscentrum De Nije Veste. Wij zijn gemakkelijk te bereiken via de trap of de lift. De ruimtes zijn ruim en licht. We hebben geprobeerd er een huiskamer gevoel in te brengen. Het is immers prettig als u zich snel op uw gemak voelt.
Als er geen winter bestond, zou de lente niet zo prettig zijn.

Pagina delen

Voor noodgevallen kunt u uw huisarts bellen

Maandag

9.00 - 14.00

Dinsdag

9.00 - 14.00

Woensdag

9.00 - 14.00

Donderdag

9.00 - 14.00

Vrijdag

9.00 - 14.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
cOranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Lunteren
Huize Zonnehoek
Spoorstraat 3
6741 DE Lunteren

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie1 Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Locatie2 Zeewolde
Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk