• natalie_peeters
 • nina_fokkenrood
 • marleen_van_pelt
 • geraldine_koa
 • eline_dorrestijn
 • Maruschka_van_Duren
 • Jorieke_van_der_Willik
 • Tsjallyn_Postma
 • Carla_Gerritsen
 • Gert-Jan_Lind
 • Marielle_Luijk
 • Annika_de_Snaijer
 • Paulina_Swiebel
 • Cassandra_Zuketto
 • Eline_Last
 • Meike_Bokma
 • Gerdie_Langenhuizen
 • Margreet_van_der_Horst
 • Anna_Mulder
 • Erik_de_Jager
 • Sascha_Stammers
 • Christine_de_Vries
 • Tamara_de_Wildt
 • Elke_Bothe
 • Debora_Kooijker
 • Dagmar_Vink

 Om je evenwicht te bewaren, is in beweging zijn essentieel (vrij naar Di Mario)

Vitaal Mensenwerk is een GGZ-instelling die biedt geestelijke gezondheidszorg biedt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Dat doen we vanuit een basishouding van respect en met beide benen op de grond. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen prettig wil leven en dat iedereen kwaliteiten en de kracht heeft om zich te ontwikkelen. Huber (2014) beschrijft gezondheid als 'het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven'. Daar sluiten we ons bij aan. 

 Vitaal Mensenwerk hanteert een Corona-beleid zoals voorgeschreven door het RIVM. Blijf thuis bij klachten. Uw behandeling zal dan via beeldbellen plaatsvinden. Komt u naar de praktijk, draag een mondkapje in de algemene ruimtes. In de behandelruimtes draagt u geen mondkapje. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en kom niet te vroeg om drukte in de wachtruimte te voorkomen.

Meldt u zich aan voor een behandeling in de generalistische basis-GGZ dan is er vrijwel op alle locaties heel snel een behandelaar voor u beschikbaar. Lees verder voor actuele wachttijden.

Voor online behandelingen i.c.m. e-Health is geen wachtlijst. Kijk op www.digitaalmensenwerk.nl voor meer informatie.

 Generalistische basis GGZ (GBGGZ) zijn relatief korte trajecten. Klachten die vaak behandeld worden in de GBGGZ zijn:

 Lichte of milde depressies
 Angst of paniekaanvallen, overmatig piekeren
 Fobieën, spinnen, bloedprikken en hoogtevrees
 Sociale angst
 Dwanggedachten of handelen
 Trauma, verwerkingsproblematiek
 Problemen met studie of werk

U kunt de receptie dagelijks van 9.00 uur tot 14.00 uur bereiken of het contactformulier invullen als u teruggebeld wilt worden.

Zowel wij als uw verwijzer vinden het belangrijk dat u snel wordt geholpen. Hoewel wij er naar streven dat u binnen 10 werkdagen uw afspraak voor de intake heeft bij een behandelaar, lukt ons dat niet meer door de grote toestroom van cliënten in combinatie met de budgetbeperkingen die verzekeraars ons opleggen. Onderstaand hebben wij de huidige wachttijden vermeld.
Degene die de intake doet, is in principe ook uw behandelaar. Dat is tweede streefnorm die wij hanteren: zo min mogelijk verschillende personen waar u mee te maken krijgt. Verder zijn wachttijden echter niet alleen van ons afhankelijk. Wanneer u specifieke wensen heeft omtrent dag(deel) en tijd kan de wachttijd afwijken van de standaardwachttijden.

Contracten met verzekeraars in 2021:
Voor 2021 hebben we met alle verzekeraars een contract afgesloten voor de generalistische GGZ. Ook voor de specialistische GGZ hebben we met alle verzekeraars een contract.

Let op, er zijn verzekeraars die internet- of budgetverzekeringen aanbieden. De premie is relatief laag. Gevolg is echter veelal dat niet alle zorg wordt vergoed. Als u deze verzekering afsluit zullen wij het deel dat de verzekeraar niet vergoedt bij u in rekening brengen. Vraag het na bij uw verzekeraar.

Wachttijden:
We krijgen in korte tijd een grote hoeveelheid aanmeldingen. Ook aanmeldingen waarbij niet goed rekening is gehouden met wat er wel en niet bij ons past. Zie hiervoor de exclusiecriteria onder het tabblad ‘Verwijzers’. Natuurlijk willen we de toestroom enigszins in goede banen leiden en teleurstelling zo veel mogelijk voorkomen. We hebben daarom ons beleid omtrent aanmeldingen iets aangepast. De eerste stap is nu dat we de verwijzing beoordelen op volledigheid en of de verwijzing passend is voor onze praktijk. Bij onjuiste of niet passende verwijzingen krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht. Je staat dan niet onnodig bij ons op een wachtlijst en je kan direct met de verwijzer kijken naar een juiste andere verwijzing. De wachttijd kan per klacht of behandeling verschillen. 

Voor klanten van CZ is een clienten stop voor de specialistische GGZ. Het budget dat de Vitaal Mensenwerk krijgt van CZ is voor 2021 helaas al verbruikt. Bent u verzekerd bij CZ of een label van CZ dan kunt u voorlopig niet meer bij Vitaal Mensenwerk terrecht voor een vergoede zorg traject in 2021 voor de SGGZ. Er wordt onderhandeld voor meer budget met CZ en mogelijk dat het later in 2021 weer wel mogelijk is om klanten van CZ te verwelkomen in onze instelling voor specialistische zorg.  

Aanmeldingen waarvan de verwijzingen klopt worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Het komt echter regelmatig voor dat iemand niet bereikbaar is. In dat geval wordt de volgende op de lijst gebeld. Iemand die herhaaldelijk niet bereikbaar is krijgt van ons via de post een kaart met het verzoek tot contact. Als daar niet op wordt gereageerd gaan we er van uit dat de aanmelder afziet van aanmelding.

Wanneer het aantal aanmeldingen groot is, wordt de wachtlijst langer. Dat vinden we geen goede zaak. We adviseren dan de mogelijkheid van een andere praktijk (overigens, als onze wachttijd sterk oploopt, dan is dat meestal ook bij andere praktijken het geval) of gebruik te maken van zorgbemiddeling door uw zorgverzekeraar.

Wanneer het aantal aanmeldingen extreem is, dan plaatsen we je op een bellijst. Je krijgt bericht dat je op deze lijst wordt geplaatst. Deze lijst is nadrukkelijk géén wachtlijst. Vier weken vóór de mogelijke datum van intake word je gebeld. Dit bellen gebeurt op volgorde van aanmelding bij de praktijk. Pas dán kom je bij ons op de wachtlijst. Natuurlijk wordt ook in deze situatie gewezen op de mogelijkheid de aanmelding bij een andere praktijk te doen of gebruik te maken van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar.

Afhankelijk van uw klachten is de wachttijd, nadat de verwijsbrief van uw huisarts is beoordeeld, tussen aanmelding en intake minimaal:
Nijkerk: 1 weken GBGGZ en 12 weken SGGZ
Zeewolde: 1 weken GBGGZ en 1 weken SGGZ
Lunteren: 6 weken GBGGZ en 8 weken SGGZ

Wachttijd tussen intake en behandeling: 1 tot 2 weken.
Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wachtijden bijgewerkt per 01-08-2021

 

 

Ingang Vitaal Mensenwerk Nijkerk Wachtkamer Vitaal mensenwerk Nijkerk

In Nijkerk zijn wij gevestigd op de 1ste etage van het mooie gezondheidscentrum De Nije Veste. Wij zijn gemakkelijk te bereiken via de trap of de lift. De ruimtes zijn ruim en licht. We hebben geprobeerd er een huiskamer gevoel in te brengen. Het is immers prettig als u zich snel op uw gemak voelt.
Je kunt de oceaan niet oversteken door naar het water te staren.

Pagina delen

Voor noodgevallen kunt u uw huisarts bellen

Maandag

9.00 - 14.00

Dinsdag

9.00 - 14.00

Woensdag

9.00 - 14.00

Donderdag

9.00 - 14.00

Vrijdag

9.00 - 14.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
cOranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Lunteren (voor cliënten)
Gezondheidscentrum Lunteren
Barneveldseweg 11a 
6741 LH Lunteren

Locatie Lunteren
Huize Zonnehoek
Spoorstraat 3
6741 DE Lunteren

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie1 Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Locatie2 Zeewolde
Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk