• jolanda_velten
 • karin_van_huffelen
 • nelleke_pieters
 • kim_de_moor
 • sjaak_weel
 • yvon_van_veen
 • rinske_van_dieren
 • bram_van_de_boom
 • nicole_van_der_klei
 • floor_schulpen
 • simone_andringa
 • sietske_van_bakel
 • natalie_peeters
 • floor_bouwman

 

Om je evenwicht te bewaren, is in beweging zijn essentieel (vrij naar Di Mario)

Vitaal mensenwerk biedt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen vanaf 18 jaar. Dat doen we vanuit een basishouding van respect en met beide benen op de grond. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen prettig wil leven en dat iedereen kwaliteiten en de kracht heeft om zich te ontwikkelen. Huber (2014)* beschrijft gezondheid als 'het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven'. Daar sluiten we ons bij aan. Het gaat niet om het creëren van een ideale toestand, dat mag overigens wel een soort richtsnoer zijn. Het gaat om vitaal voelen, lekker functioneren en deelnemen in de maatschappij. 
Alles staat met elkaar in verband: de mens zelf, de privésituatie en de (werk)omgeving. Het is een dynamisch evenwicht en het verandert continu. Veranderen hoort bij het leven, verandering in jezelf, je privéleven of in je baan. Het is onze expertise mensen grip te geven op deze veranderingen.

Zowel wij als uw verwijzer vinden het belangrijk dat u snel wordt geholpen. Hoewel wij er naar streven dat u binnen 10 werkdagen uw afspraak voor de intake heeft bij een behandelaar, lukt ons dat niet meer door de grote toestroom van cliënten in combinatie met de budgetbeperkingen die verzekeraars ons opleggen. Onderstaand hebben wij de huidige wachttijden vermeld.
Degene die de intake doet, is in principe ook uw behandelaar. Dat is namelijk een tweede streefnorm die wij hanteren. Zo min mogelijk verschillende personen waar u mee te maken krijgt. Verder zijn wachtijden echter niet alleen van ons afhankelijk. Wanneer u specifieke wensen / eisen heeft omtrent dag(deel) en tijd kan de wachttijd afwijken van de standaardwachttijden.

* Huber, M.A.S. (2014). Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Maastricht: Universiteit van Maastricht. Proefschrift.

Contracten met verzekeraars in 2018:
Ook voor 2018 hebben we weer met alle verzekeraars een contract afgesloten voor de generalistische GGZ. Ook voor de specialistische GGZ hebben we met bijna alle verzekeraars een contract. Alleen voor CZ, Ohra en Delta Lloyd hebben we alleen voor de generealistische GGz een contract en niet voor de specialistische GGZ.

Doordat onze agbcode is gewijzigd, is het voor enkele verzekeraars lastig om hun zorgzoeker up to date te maken. Gevolg is dat we bij enkele zorgverzekeraars nog in de zorgzoeker staan vemeld alsof er geen contract is. Dit is onjuist. Vrijdag de 22ste december is nog met verschillende verzekeraars contact geweest met de vraag dit aan te passen. Het wordt opgepakt.

Onderstaande tekst zijn wij verplicht te publiceren en maandelijks bij te werken.

Wachttijden:
We krijgen in korte tijd een grote hoeveelheid aanmeldingen. Door de grote stroom zijn wij niet meer in staat mensen op korte termijn in te plannen. Tot nader order is de minimale wachttijd bij ons 8 weken. Natuurlijk willen we de toestroom toch enigszins in goede banen te leiden en teleurstelling zo veel mogelijk voorkomen. We hebben daarom het volgende besloten. Nieuwe aanmeldingen worden op een lijst geplaatst. Deze lijst is nadrukkelijk géén wachtlijst. Vier weken vóór de mogelijke datum van intake wordt u gebeld. Dit bellen gebeurt op volgorde van aanmelding bij de praktijk. Pas dán komt u bij ons op de wachtlijst. Bij iedere aanmelding wordt deze procedure verteld en wordt gewezen op de mogelijkheid voor zorgbemiddeling bij de verzekeraar.

Tussen aanmelding en intake minimaal: 
Nijkerk en Nijkerkerveen: 14 weken
Nieuwegein:  10  weken
Soest: 10 weken
Zeewolde:  14 weken

Tussen intake en behandeling: 1 tot 2 weken.
Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Informatie is bijgewerkt tot 1 november 2018.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Uit ervaring weten wij dat verzekeraars echter weinig rekening houden met persoonlijke omstandigheden zoals bijv. reisafstand en -kosten.

 

 

Ingang Vitaal Mensenwerk Nijkerk Wachtkamer Vitaal mensenwerk Nijkerk

In Nijkerk zijn wij gevestigd op de 1ste etage van het mooie gezondheidscentrum De Nije Veste. Wij zijn gemakkelijk te bereiken via de trap of de lift. De ruimtes zijn ruim en licht. We hebben geprobeerd er een huiskamer gevoel in te brengen. Het is immers prettig als u zich snel op uw gemak voelt.
Bij elke tegenslag achter de geraniums gaan zitten heeft geen zin, het lost niets op en maakt zeker niet gelukkig.

Pagina delen

Openingstijden

Maandag

8.30 - 20.00

Dinsdag

8.30 - 20.00

Woensdag

8.30 - 20.00

Donderdag

8.30 - 20.00

Vrijdag

8.30 - 17.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
Oranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Nijkerkerveen
Medisch Centrum Westerveenstraat
Westerveenstraat 48
3864 EN Nijkerkerveen

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie Soest
Medisch Centrum De Bundeling
Schoutenkampweg 4
3768 AE Soest

Locatie Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk