Wat voor zorg bieden wij

Vitaal mensenwerk biedt generalistische basis ggz en specialistische ggz ambulant. Vitaal mensenwerk is gevestigd in 4 locaties: Nijkerk, Nieuwegein, Lunteren en Zeewolde. Zie hier meer informatie over de behandelingen die wij aanbieden.

Wachttijden

Zie voor onze wachttijden de home pagina.

Verwijsbrief en zorgmail

Als u als verwijzer een cliënt wilt aanmelden, vragen wij een verwijsbrief van u. Ook wanneer een cliënt zich zelfstandig aanmeld heeft deze een verwijsbrief nodig.

In de verwijsbrief dient de volgende informatie te staan:

 • Gegevens huisarts
 • AGB code huisarts
 • Gegevens cliënt
 • Verzekering cliënt
 • Burger service nummer cliënt
 • "Vermoeden van een DSM stoornis"
 • De inschatting van ernst, complexiteit, risico en duur.
 • Eventueel aanvullend de diagnose die de huisarts verwacht
 • Handtekening huisarts

De verwijsbrief kan meegegeven worden aan de cliënt of digitaal worden verzonden via zorgmail. De voorkeur gaat uit naar versturen via zorgmail.
Verder hebben we gemerkt dat verwijzers niet altijd onze exclusiecriteria kennen. We hebben daarom besloten iemand pas op onze wachtlijst te plaatsen wanneer we de verwijsbrief hebben ontvangen én beoordeeld. Wanneer wij concluderen dat de verwijzing niet bij onze praktijk past, zullen we de verwijsbrief retourneren met de reden van afwijzing.

Exclusiecriteria

 • Acute suïcidaliteit
 • Psychose
 • Ernstige alcohol- en/of drugsverslaving
 • Forensische problematiek/ernstige gedragsproblematiek met risico voor eigen veiligheid of die van anderen
 • Ernstige eetproblematiek
 • Mensen die niet in staat zijn te (blijven) functioneren met ambulante hulp, eens in de week/twee weken
 • Mensen die 24 uurs zorg nodig hebben
 • Bemoeizorg
 • Mensen die medicatie willen, maar geen psychologische behandeling
 • Onderzoek zonder behandeling (zoals IQ onderzoek, gezondheidsverklaring etc).Als je je altijd op de vlakte houdt, bereik je nooit grote hoogtes.

Sjaak Weel

Pagina delen

Voor noodgevallen kunt u uw huisarts bellen

Maandag

9.00 - 14.00

Dinsdag

9.00 - 14.00

Woensdag

9.00 - 14.00

Donderdag

9.00 - 14.00

Vrijdag

9.00 - 14.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
cOranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Lunteren (voor cliënten)
Gezondheidscentrum Lunteren
Barneveldseweg 11a 
6741 LH Lunteren

Locatie Lunteren
Huize Zonnehoek
Spoorstraat 3
6741 DE Lunteren

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie1 Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Locatie2 Zeewolde
Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk