• jolanda_velten
 • karin_van_huffelen
 • nelleke_pieters
 • marc_ter_meulen
 • kim_de_moor
 • sjaak_weel
 • yvon_van_veen
 • rinske_van_dieren
 • bram_van_de_boom
 • nicole_van_der_klei
 • floor_schulpen
 • simone_andringa
 • maurits_de_boer


Wij zijn een klein enthousiast professioneel team. Wij werken allemaal vanuit de gedachte dat mensen streven naar een zinvol en gelukkig leven en dat dit te bereiken is. Zo gaan wij ook met elkaar om; met plezier, kritisch en elkaar positief stimulerend. Wij zijn overtuigd dat humor en plezier hebben uitstekend te combineren zijn met professionaliteit en leren.

Visie

Iedereen heeft het vermogen om een zinvol en gelukkig leven te leiden. Dát is onze visie.

Een essentiële voorwaarde hiervoor is een goede aansluiting tussen persoon en omgeving. Hierbij zijn drie domeinen belangrijk, de persoon zelf, de privé-situatie en de (werk)omgeving. Deze aansluiting is dynamisch en verandert continu. Juist dáárom is ontwikkeling en (bij)sturing mogelijk.

Dat is en maakt vitaal.

Missie

Mensen grip geven op hun vitaliteit.

Doelen

 • Op professionele wijze leveren van diensten die bijdragen aan de vitaliteit van mensen.
 • Mensen leren in hun kracht te komen en blijven en daardoor weer zelf in staat zijn een zinvol en gelukkig leven te leiden.
 • Een betrouwbare en betrokken hulpverlener zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
 • Middels onderzoek en publicaties een bijdrage leveren aan de verschillende kennisgebieden van onze dienstverlening.

Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut

Onze werkwijze en verantwoordelijkheden hebben wij vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut. De zorg aan cliënten wordt geboden door medewerkers met een verschillende disciplinaire achtergrond. In deze statuten worden de kaders aangegeven waarbinnen de zorg wordt verleend.
Piekeren is net als schommelen. Je bent wel bezig, maar je komt niet van je plaats.

Pagina delen

Openingstijden

Maandag

8.30 - 20.00

Dinsdag

8.30 - 20.00

Woensdag

8.30 - 20.00

Donderdag

8.30 - 20.00

Vrijdag

8.30 - 17.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
Oranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Nijkerkerveen
Medisch Centrum Westerveenstraat
Westerveenstraat 48
3864 EN Nijkerkerveen

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie Soest
Medisch Centrum De Bundeling
Schoutenkampweg 4
3768 AE Soest

Locatie Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk