Wanneer wordt psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd?

Een testonderzoek is bij Vitaal Mensenwerk een onderdeel van een lopende behandeling. Beleid is dat een behandeling klachtgericht wordt gestart. Mocht er reden zijn om een onderzoek uit te voeren in het belang van de behandeling dan kan op verschillende momenten van de behandeling plaatsvinden:

  • Aan het begin van de behandeling om de volgende zaken te inventariseren om de behandeling beter aan te laten sluiten op de cliënt: klachten, positieve geestelijke gezondheid (welbevinden), persoonlijkheid, interpersoonlijk gedrag en hoe wordt omgegaan met problemen.
  • In de onderzoeksfase wanneer er een specifieke vraagstelling is. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar autisme, ADHD, intelligentie en persoonlijkheid.
  • Tijdens de behandeling om de behandeling toe te spitsen op je mogelijkheden.
  • Aan het einde van de behandeling en het effect van de behandeling te bepalen.

Welke methoden worden bij psychodiagnostisch onderzoek gebruikt?

Bij onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden:

  • Zelfrapportage vragenlijsten. Dit zijn vragenlijsten die je zelf invult.
  • Persoonlijk gesprek.
  • Testen waarbij je dingen moet doen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een intelligentietest.
  • Vragen die, met toestemming van jou, worden ingevuld door je naasten. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkelingsvragenlijst die bij autisme wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over je ontwikkeling in de kindertijd.

Het onderzoek en de resultaten

De duur van het onderzoek varieert aan de hand van de vraagstelling. Gebruikelijk is dat een onderzoek bestaat uit 1 of meer afspraken van 1.5 uur. De duur van het onderzoek en het aantal afspraken bespreekt degene die je begeleidt in het onderzoek. Maak je gebruik van een bril of een gehoorapparaat, dan is het handig om deze tijdens het onderzoek mee te nemen. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een psychologisch rapport. De resultaten zullen met je worden besproken en worden opgenomen in je dossier.
Werk is pas werk als je eigenlijk liever iets anders doet.

Pagina delen

Voor noodgevallen kunt u uw huisarts bellen

Maandag

9.00 - 14.00

Dinsdag

9.00 - 14.00

Woensdag

9.00 - 14.00

Donderdag

9.00 - 14.00

Vrijdag

9.00 - 14.00

Locatie Nijkerk (tevens postadres)
Gezondheidscentrum De Nije Veste
cOranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Locatie Lunteren (voor cliënten)
Gezondheidscentrum Lunteren
Barneveldseweg 11a 
6741 LH Lunteren

Locatie Lunteren
Huize Zonnehoek
Spoorstraat 3
6741 DE Lunteren

Locatie Nieuwegein
Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein
Mondriaanlaan 7
3431 GA Nieuwegein

Locatie1 Zeewolde
Medisch Centrum De Polderpoort
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Locatie2 Zeewolde
Medisch Centrum Het Gildenhuis
Gildenveld 83
3892 DE Zeewolde

Psychologen Nijkerk