PSYCHOLOGEN
VITAAL MENSENWERK

Vestiging Nijkerk
Oranjelaan 83 - 85 1e etage
3862 CX Nijkerk Gld

Vestiging Zeewolde
Gildenveld 20
3892 DG Zeewolde

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een geïntegreerde behandeling die is voortgekomen vanuit de al langer bestaande gedragstherapie (Gt) en cognitieve therapie (CT). In cognitieve therapie staat de invloed van het denken op het gevoelsleven en gedrag centraal. In de gedragstherapie staat het gedrag en het handelen centraal. In de behandeling met CGt ligt de nadruk op het wijzigen van denkpatronen en gedragspatronen. Er wordt gekeken naar de manier van denken die mensen hanteren ten aanzien van hun problemen en welk gedrag zij laten zien. Allereerst wordt het probleemgedrag geïnventariseerd. Vervolgens wordt met behulp van oefeningen geleidelijk aan geleerd om met beter passende denkwijzen en gedragingen de probleemsituaties het hoofd te bieden. Het bedenken en onderzoeken van nieuw gedrag en nieuwe denkwijzen doen cliënt en therapeut samen. Deze therapievorm is kortdurend en klachtgericht van aard en is gebaseerd op wetenschappelijke principes en onderzoek.

In de gedragstherapie, die rondom 1950/1960 ontstond, ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Zo krijgen cliënten met angststoornissen dikwijls gestructureerde oefeningen en taken voorgeschreven, waarin wordt geleerd om geleidelijk aan opnieuw situaties te gaan betreden die tot dan toe uit angst werden vermeden. In andere gevallen bestaat gedragstherapie uit het aanleren van nieuwe vaardigheden waarmee aan moeilijke situaties beter het hoofd kan worden geboden. Zo leren cliënten met eetstoornissen hoe ze anders en beter kunnen omgaan met hun aandrang om te veel of juist te weinig te gaan eten.

In de cognitieve therapie, die zo’n tien tot vijftien jaar later ontstond, ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die cliënten hanteren. Met behulp van gestructureerde taken en oefeningen brengen cliënten in kaart welke gedachten ten grondslag liggen aan hun negatieve gevoelens. Vervolgens worden deze gedachten op hun logische houdbaarheid onderzocht en, waar nodig, gewijzigd. Zo wordt met depressieve cliënten soms nagegaan of zij inderdaad mislukt zijn in het leven (zoals zij vaak denken) en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Geleidelijk aan heeft men vastgesteld dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie hun waarde hebben en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie ligt de nadruk soms meer op een cognitieve en soms meer op een gedragsmatige werkwijze. Heel vaak echter zijn cognitieve en gedragsmatige methoden onderling met elkaar verweven.

Zie voor meer informatie www.vgct.nl

Aanmelden kan via ons aanmeldingsformulier. Voor meer informatie kun je bellen naar 033-25 44 700. Onze praktijk is geopend tijdens kantoortijden.